Ørebetennelser

Vi skiller mellom akutt mellomørebetennelse (AMO), sekretorisk mellomørebetennelse(SOM) og kronisk ørebetennelse.

Akutt mellomørebetennelse (AMO)

Dette skyldes virusinfeksjon evt. senere bakteriell infeksjon i mellomøreslimhinnen. Vanligst hos barn, men forekommer også hos voksne. Dette gir feber, til dels kraftig smerte i øret og omgivelser, eventuelt rennende øre og redusert allmenntilstand. Behandles primært ikke med antibiotika, med mindre det er langtrukkent forløp, gjentatte/hyppige infeksjoner eller komplikasjoner. AMO bør kontrolleres etter ca 6 uker, da eventuelt også med en hørselstest. Akutt mellomørebetennelse etterfølges ofte av;

Sekretorisk mellomørebetennelse (SOM)

Væske i mellomøret (på innsiden av trommehinnen) uten infeksjon. Dette gir lite plager utover redusert hørsel, som i sin tur kan påvirke språkutviklingen hos barn. Tilstanden går ofte over av seg selv etter 6-10 uker. Bør kontrolleres, eventuelt behandles med ventilasjonsrør (dren). Vanligst hos barn og ofte med samtidig forstørret "falsk mandel" (Adenoid).

Kronisk mellomørebetennelse

Her er det stadig rennende væske som kan komme og gå med vedvarende hull i trommehinnen. Ofte lite smerter. Dette må følges opp hos ØNH-lege og ofte opereres. Kronisk mellomørebetennelse kan gi varig hørselstap og eventuelt et tidlig hørselstap senere i livet.