SvimmelhetAkutt veldig kraftig svimmelhet som varer i mer enn 15 min, evt. med endret bevissthet, svært kraftige hodesmerter og evt. andre tilleggssymptomer RING 113
Sykdommer i balanseorganet i det indre øret er vanligvis ufarlige, men svært plagsomme. Dette er den vanligste årsaken til plutselige svimmelhet. Det er en stor fordel å få undersøkt svimmelhet så snart som mulig. 

Vi har ved vår klinikk daglige akutt-timer satt av til dette. Vanligste årsak til akutt svimmelhet er krystallsyke. Gullstandarden for korrekt diagnostikk og behandling av krystallsyke er Bi-Axial-Rotasjonsstol. Denne er også mer egnet enn benk for eldre og pasienter med stiv nakke bl.a. 

Vårt godt utstyrte balanselaboratorium har kort ventetid til undersøkelse og behandling også i Rotasjonsstolen. 

Svimmelhet og ustøhet kan være enkelt, men også ofte krevende og langvarig.