Allergi


Allergidiagnostikk er relativt enkelt, men samtidig også komplisert med mange fallgruver. Det er derfor viktig at langvarig og ofte omfattende behandling, er basert på grundige undersøkelser utført av leger og sykepleiere med lang erfaring.
Ved Bekkestua Private Spesialistlegesenter utfører vi:
Noe av det aller viktigste ved utreding av allergi- eller allergi-liknende plager er sykehistorien (anamnesen). Det er derfor meget avgjørende for en så god og korrekt undersøkelse, diagnostikk og behandling, at du har tenkt så nøye igjennom plagene dine som mulig. Skriv gjerne opp spørsmål på en lapp før konsultasjonen.

Allergi er svært utbredt og ikke en sykdom. Imidlertid har mange mennesker til dels betydelige plager og kan utvikle sykdom av sin allergi. Ubehandlet vil langvarige eller hyppige allergiske reaksjoner, kunne føre til skadelige betennelseaktige forandringer. Særlig i luftveiene, men også i huden og øynene, er det bekymringsfullt at man ofte venner seg til plagene, spesielt dersom de ikke endrer seg vesentlig og består lenge.