Søvnundersøkelse

Obstruktiv søvnapné er en vanlig årsak til opplevelse av dagtrøtthet, nedsatt konsentrasjonsevne og morgenhodepine.

Vi utfører profesjonell søvnregistrering hvor vi undersøker hvordan du puster under søvn, surstoffnivå i blodet, registrerer type og varighet av pustestopp.

Du møter på klinikken for gjennomgang av utstyret. Selve registreringen foregår i hjemmet. Ved behov for videre behandling tar vi hånd om dette.

Kort ventetid.